Volgende rommelmarkten:

 

28 april 2024

29 september 2024

Adres binnenrommelmarkt

Theo Verellenlaan 88

2990 Gooreind ( Wuustwezel )

Info en reservatie via: etienne.spysschaert@skynet.be

Prijs: 3 euro per lopende meter

          3 euro per tafel 

Inkom bezoekers: GRATIS

 

 

Reglement rommelmarkt

Reglement rommelmarkt Marialaan-Wuustwezel oktober 2015

 

Door het overmaken van het inschrijvingsgeld verklaart de standhouder dat hij/zij kennis genomen heeft met het reglement en dat hij/zij de bepalingen ervan aanvaardt. Inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald voor eventuele annulaties die gebeuren op minder dan 2 weken voor datum.

 

De reservatie is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld op rekening BE95 7330 1287 4758 op naam van buurtschap Marialaan. De ontvangst van het inschrijvingsgeld zal bevestigd worden via e-mail.

 

In het lokaal geldt een algemeen rookverbod.

 

De markt zal doorlopend toegankelijk zijn voor het publiek van 9u tot 16u.

 

De plaats zal ter beschikking zijn van de standhouders vanaf 7u. Elke deelnemer krijgt van de organisatie een standplaats toegewezen. Indien de standhouder zich om 8u45 niet heeft aangemeld kan de organisatie de voorziene plaats toewijzen aan andere verkopers zonder dat dit aanleiding kan geven tot de terugbetaling van het inschrijvingsgeld aan de oorspronkelijke standhouder. Het is verboden vroegtijdig uw stand op te ruimen en/of de rommelmarkt te verlaten.

 

De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, ongevallen of meningsverschillen tussen koper, verkoper en publiek.

 

De verkoper dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen inzake rommelmarkten. In geval van eventuele controle (zoals bvb. SABAM) is de verkoper zelf verantwoordelijk voor eventuele boetes.

 

Voor het uitladen van hun waren kunnen de standhouders gebruik maken van de parking aan de zaal voor zover er nog plaats voorhanden is. Na uitladen van de waren dient de wagen ONMIDDELLIJK verplaatst te worden.

 

Enkel de organisatie heeft het recht eet- en drankaangelegenheden aan te bieden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan.

 

 

De Marialaan